Akceptować rzeczywistość. Pogodzić się z obowiązkami. Być odpowiedzialnym.

Pusto, szaro i samotnie

Komentarze